Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 04 2017

takenlogin
takenlogin
- Wyciągnęła do mnie rękę, nie wiedziałem co mam zrobić, więc połamałem jej palce swoim milczeniem.
— Strasznie głośno, niesamowicie blisko

December 03 2017

takenlogin
Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.
Opłaca się być nieuczciwym, ale chyba nie warto.
Na pewno nie wszystko, co warto, to się opłaca,
a jeszcze pewniej nie wszystko, co się opłaca, jest w życiu coś warte.
— Wł. Ba.
Reposted fromEmisja Emisja viadancingwithaghost dancingwithaghost

December 01 2017

takenlogin
1907 1aea 500
takenlogin
Nigdy o tym nie pomyślałaś? Żeby pojechać w jakieś inne miejsce i stać się zupełnie kimś innym niż teraz?
— Kronika ptaka nakręcacza, Haruki Murakami
takenlogin
Leczył ją.Każdego dnia.Systematycznie.Skrupulatnie.Z marzeń. Z naiwności. Z miłości. Z szans. Przeżyła.Wyzdrowiała. Ocknęła się. Jest szczęśliwa.
— N.Belcik

November 17 2017

takenlogin
takenlogin
Róża nigdy nie będzie słonecznikiem, a słonecznik nie może być różą. Każdy kwiat jest piękny na swój własny sposób i tak samo jest z kobietami.
— Miranda Kerr
Reposted fromflorentyna florentyna viasilence89 silence89
takenlogin

November 15 2017

takenlogin
4373 13ff 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasilence89 silence89

November 13 2017

takenlogin
I tyle z cieszenia się jesienią. Październik za nami, listopad szybko mija i zaraz będzie grudzień. A potem Nowy Rok. Ale tak naprawdę taki sam.
— doubleespresso
takenlogin
Co Ty sobie myślałeś !! - wykrzyczała mi prosto w twarz...
-Myślałem sobie że kocham i jestem kochany.
Myślałem że ja i Ty to jedno, a odkryłem że ja to ja, a Ty to ty.
— Piotr Tokarz
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost

November 12 2017

takenlogin

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
takenlogin
takenlogin
7410 6844
takenlogin
Niedobrze jest, jeśli przywiązujesz do czegoś zbyt wielką wagę… - Tego właśnie się nauczyłem. Jeśli coś staje się dla ciebie zbyt ważne, wtedy nic z tego nie wyjdzie.
— Tony Parsons
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viapraesens praesens
takenlogin
A gdybyś zatęsknił - nie stchórz i napisz.
Reposted fromthesmajl thesmajl viamrdrunkteen mrdrunkteen
takenlogin
Wiem, jak to jest, widzieć potwory nawet wtedy, gdy odeszły.
Tak naprawdę nigdy nie odchodzą.
Widzisz je, kiedy zamykasz oczy.
— Supernatural S13E05

November 11 2017

takenlogin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl